Đăng ký thành viên COCOCake - Nhận những ưu đãi bất ngờ

  • 11/05/2023 12:22
  • 523

Trở thành thành viên của COCOCake để nhận ngay ưu đãi:

- 10% cho đơn hàng đầu tiên (tối đa 50k);
- Được tích lũy điểm thành viên tương ứng với chi tiêu tại COCOCake;
- Hưởng các quyền lợi khác theo chính sách thành viên; Ưu đãi sinh nhật, đơn hàng lớn;

Trở thành thành viên của COCOCake để nhận ngay ưu đãi:

- 10% cho đơn hàng đầu tiên (tối đa 50k);
- Được tích lũy điểm thành viên tương ứng với chi tiêu tại COCOCake;
- Hưởng các quyền lợi khác theo chính sách thành viên; Ưu đãi sinh nhật, đơn hàng lớn;

Các bước:
- Quét mã, quan tâm; Đăng ký thành viên;

 

- Gửi mã cho nhân viên để được hưởng ưu đãi;